Професійна (професійно-технічна) освіта

     Найважливішим завданням освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої особистості, здатної до самореалізації. Це пов’язано з тими вимогами ринку праці, що ставлять до випускників і спонукають переходити від накопичення знань до вміння ефективно ними оперувати.
     Система освіти у  Державному навчальному закладі “Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів” є основною формою поетапної підготовки кваліфікованих робітників, що відповідають рівню та профілю робітничих кадрів, конкурентоспроможних на сучасному ринку. Головною метою закладу є забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти та підвищення їх потенціалу, це є головними вимогами формування майбутнього фахівця.