ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ У ДНЗ «СМІЛЯНСЬКИЙ ЦППРК»

«Для того, щоб навчити іншого,

потрібно більше розуму,

ніж для того, щоб навчитися самому».

Мишель Монтель

Тенденції розвитку освіти в Україні зумовили необхідність упровадження інноваційних процесів в освітній системі, за­міну старих шаблонних освітніх моделей новими, нестандартними, творчими, прогресивними і вод­ночас дієвими та адаптованими до сьогодення. За умов практичної реалізації завдань Державної національ­ної програми «Освіта (Україна XXI століття)» нагальним є за­вдання адаптувати педагогів до освітніх вимог. Важливу роль у забезпеченні реформування освіти відіграє модернізація на­уково-методичної роботи в освіт­ньому закладі через упровадження сучасних освітніх, управлінських технологій, стиму­лювання професійного зростання кадрів, підвищення їхньої про­фесійної майстерності, зокрема; через ефективне застосування дієвих форм і методів навчання до­рослих, інструментальних засобів, систем комп’ютерного навчання та інформаційної мережевої вза­ємодії.

Саме тому, 09 січня 2020 року в ДНЗ «Смілянський ЦППРК» відбулися педагогічні читання на тему «Створення компетентнісного методичного простору в умовах реформування освіти».  Педагогічні читання розпочала методист Фесун М.М. із виступом на тему «Сучасна модель методичної роботи». Доповнили виступ методиста педагогічні працівники закладу. Зокрема, педагогічними працівниками  були висвітлені наступні питання: 

– пошук інноваційних форм розвитку професійної компетентності педагогічних працівників  (майстер виробничого навчання Перевезій О.М.);

–  організація самоосвітнього менеджменту (викладач Собчук І.О.);

– конструювання власної педагогічної діяльності (майстер виробничого навчання Черненко В.В.);

– від оцінки знань до оцінки компетеннцій майбутніх кваліфікованих робітників у закладі професійної освіти (старший майстер Горобець І.М.)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *