Баланс станом на 01.01.2021

2-ДС. Звіт про фінансові результати за 2020 рік

3-ДС. Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

4-ДС.Звіт про власний капітал за 2020 рік

2Д. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік

4-1Д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020 рік

4-2Д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік

4-3Д. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2020 рік